No comments yet

Ekstraordinært Årsmøte – Utbygging

Ekstraordinært årsmøte har vedtatt å gå for en stor utbygging av bedehuset, til en kostnad på ca. 3.3 millioner. Utbyggingen vil bety at dagens storsal blir mer enn dobbelt så stor. I tillegg blir det nytt inngangsparti, nytt lyd/lysanlegg og mye plass og muligheter i kjelleren. Det ble også vedtatt å få tegnet inn et kjøkken ved nytt inngangsparti på baksiden av bygget, med tanke på at kjøkkenet på litt lengre sikt kan flyttes dit.
De ny lokalen vil gi oss mange muligheter i forhold til ulike arrangement og aktiviteter. I tillegg vil lokalen egne seg godt for utleie.

Oppdaterte tegninger ser du på bedehuset.IMG_0781

Det ble vedatt å starte utbygging når vi har en givertjeneste som gir inntekter på kr. 40.000,- eller mer pr. måned. Bli en fast giver til utbygging Holum bedehus, så er du med og bidrar til opptart av utbygging, og du bidrar også til et godt tilbud for innbyggere i alle aldre!
Givertjeneste eller enkeltbidrag mottas med stor takk til bankkontonummer: 3075.11.23864IMG_0784

Post a comment