No comments yet

Årsmøte info

Årsmøte 2016:
Det blir årsmøte i Holum Misjonsforening/Bedehuset, tirsdag 9, februar kl. 19:30
Saker som ønskes tatt opp, må meldes til styret innen 3. februar.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha fylt 14 år, og betalt kontingent for 2016.

Kontingent for 2016:
Medlemskontingent for 2016 er kr. 200 (kr. 100 for alle under 20 år)
De som har betalt medlemskap i Ungdomforeningen (UG) for 2016, skal ikke betale medlemskap i Misjonsforeningen i tillegg.

I disse dager sendes det ut giro til de som var medlemmer av Misjonsforeningen i 2015. Dersom du ønsker å være medlem, og ikke har mottatt giro, kan kontingent betales til konto: 3075.20.02203. Husk å merke innbetaling med hvem kontingent gjelder for, og fødselsår på vedkommende.

Alle velkommen!

Post a comment