No comments yet

Julehilsen

Snart skal julefreden få senke seg over vår kjære bygd, og igjen skal vi få minnes det herlige budskap om Frelseren som kom til vår jord! Samtidig går også 2016 mot slutten, og vi ser frem mot 2017 med spenning og forventning.

Vi vil få takke alle som på ulike måter har vært med å bidra til aktiviteten på bedehuset i 2016. Det har vært en rekke arrangement for barn, unge, voksne og eldre. Ingenting av dette går av seg selv, så takk for all innsats! I tillegg er det mange som har bidratt med praktisk bistand og hjelp, i forhold til drift og vedlikehold av bedehuset. Veldig mange har også gitt økonomiske bidrag til både drift og utbygging.

En stor takk til dere alle, som på ulike måter har vært med å bidra til dette viktige arbeidet!

Nå ser vi fram mot et nytt år, og vi håper og ber om at det i 2017 må legges seg til rette i forhold til oppstart av utbygging. Akkurat nå jobbes det med å få på plass en detaljregulering av eiendommen, før vi kan få formell godkjenning og starte utbygging.

 

Vi i styret i Misjonsforeningen vil få ønske dere alle ei velsignet jul, og alt godt for 2017!

Post a comment