No comments yet

Info om Bedehustomta!

Endelig er det en gravemaskin på tomta til bedehuset. Vi er i gang med forberedelser til å flytte vannledningen som i dag ligger der vi skal bygge ut, og vi må derfor flytte den lenger vekk fra bedehuset slik at vi ikke får vannledningen under tilbygget. Det blir gravet av jord på et større område, og vi har derfor en del jord som inneholder torv og noe røtter som vi gir vekk. Trenger du slik fyllmasse kan det hentes på bedehustomta, og her gjelder førstemann til mølla. Vi vil benytte anledningen til å takke Holum vannverk for godt samarbeide i forbindelse med flytting av vannledningen.

Post a comment