Ungdomsgudstjeneste menighetsuka

Event details

  • fredag | 10. november 2023
  • 19:30

Velkommen til menighetsuka. Møtene er på bedehuset. Ungdomsgudstjeneste på fredag er for alle og i kirka, gudstjenesten på søndag er i kirka.

Tirsdag 7/11 kl 1930: Martin Birkedal kommer og Rannesund sangkamerater

Onsdag 8/11 kl 1800: Yngres deltar, Grete Askekjær kommer

Torsdag 9/11 kl 1930: Håkon Borgenvik kommer, Ann Karin Lindland synger

fredag 10/11 kl 1930: Ungdomsgudstjeneste for ungdom  i alle aldre i kirka

Søndag 12/10 kl 1100 Gudstjeneste i kirka.