Ønsker du informasjon om hva som skjer på bedehuset?

Du kan få tekstmelding med informasjon i forkant av hvert møte/arrangement. Ønsker du å få tekstmelding må du gjøre følgende: Skriv en tekstmelding der det står HOLUMBEDEHUS med store bokstaver i ett ord og send det til 27333. Du vil da få tekstmelding når det skjer noe på bedehuset.

Vi vil fortsatt bruke Holum bedehus på Facebook og Holum bedehus (holumbedehus.no) sin hjemmeside slik vi gjør i dag. (På Holumbedehus.no finner du også mye annen informasjon som kan være av interesse.)

I tillegg vil det bli en enkel månedsannonse i Lindesnes

For deg som har ansvar for møter/arrangementer

Før du avtaler møter/arrangementer så må du avklare med ansvarlig for bedehusboka. Møter og arrangementer som er avtalt legges automatisk i kalenderen på Holumbedehus.no

Før alle arrangementer skal det sendes ut meldinger på meldingstjenesten, om du vil ha arrangementet på facebook velger du selv.

Meldinger: For å sende ut informasjon om ditt møte/arrangement på melding så må du sende melding til Kristoffer Foss tlf 47604441 eller Tone-Lill Grøvan tlf 94508866. Viktig at meldingen du sender inneholder alle viktige opplysninger som klokkeslett, dato, type møte, hvem det gjelder for, evt taler, andre aktiviteter osv. Meldingen må tidligst bli sendt til oss fem dager før møtet/arrangementet.

Facebook: Ønsker du at det skal komme ut informasjon på bedehusets facebookside kan du sende melding til: Tone-Lill Grøvan tlf 94508866, Terje Hageland tlf 48144772, Anne Grete Solås Nilsen tlf 95072710, Lennart Nilsen tlf 92022126, Jørgen Røiseland tlf 90622044 eller Helge Hogganvik tlf 41505184. Viktig at meldingen du sender inneholder alle viktige opplysninger som klokkeslett, dato, type møte, hvem det gjelder for, evt taler, andre aktiviteter osv og hvis du skal ha med et bilde eller illustrasjon så må det og sendes eller evt avtales. Bilder og illustrasjoner må være tillatt å bruke.

Hjemmeside: Er det et stort arrangement som skal arrangeres og du ønsker ekstra omtale på Holumbedehus sin nettide Holumbedehus.no så ta kontakt med Tone-Lill Grøvan tlf 94508866