Leie av Holum Bedehus.

De som ønsker å leie bedehuset, kan ta kontakt med Wenche Hageland Tlf: 415 50 179 eller Terje Hageland Tlf: 481 44 772.

Ønsker du/dere å leie bedehuset til selskap den helga det er konfirmasjon i Holum?

Noen år kan det være flere som ønsker å leie bedehuset til konfirmasjonsselskap, og for å unngå at noen bestiller flere år i forkant er det laget noen kjøreregler rundt dette. De som ønsker å leie melder sin interesse til de som har ansvar for utleien. På første styremøte etter årets konfirmasjon vil styret ha en loddtrekning blant de som ønsker å leie, og alle som har meldt sin interesse får beskjed om de har vunnet trekningen eller ikke. Dette styremøtet vil sannsynligvis være i løpet av september. Dersom det ikke er kommet noen forespørsel til da, er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.