Styre i Misjonsforeningen:

Terje Hageland                 Leder                                  48144772

Kristoffer Foss                 Nestleder                           47604441

Torgunn Solås                   Sekretær                            48136249

Torje Nomedeal               Styremedlem                     97159717

Bedehusstyret:

Arnt Helge Nordstrand   Leder                                  92413772

Steinar N. Johanssen       Nestleder                           99030744