Fellesskapssøndag!

Søndag er en god dag.
En dag som vi kan hvile fra de fleste oppgavene som krever oss i hverdagen.
Det er en fin dag å være sammen med både familie og venner.
Det er også en fin dag for å få åndelig påfyll.
Vi vil legge vekt på god lovsang og forkynnelse/undervisning i hvert møte. Det blir også mulighet til til å få forbønn og til å dele med andre det en har på hjertet. I likhet med fellesskapskveldene ønsker vi vi at dette tilbudet skal ha en lav terskel og at alle kan kjenne seg velkommen og inkludert. Hver samling starter med en liten kaffeservering.
Vi har ikke glemt barna!
Det blir eget opplegg for barna, enten som søndagsskole eller barnemøte. Dette skal foregå i kjelleren.
Så gjenstår det å ønske ALLE velkommen. Be gjerne noen med deg – det går jo an å tilbringe resten av søndagen sammen også.

VELKOMMEN!Bibel