FellesskapskveldFellesskapskveld er herlige kvelder for alle generasjoner.

Møte med inspirerende og dyktige talere, livgivende og god sang, samt eget opplegg for barna, gir grobunn for trivsel.

Etter møtet er det god kveldsmat og tid til å sette seg ned i hyggelig fellesskap.

Fellesskapskveldene er søndager fra kl: 17.00 – ca. 19.00, følg med i kalenderen på nettsida.

Hele familien ønskes velkommen til hyggelige kvelder!