På mange av de ordinære gudstjenestene i kirka er det søndagsskole i sakristiet.