På bedehuset foregår det mange aktiviteter for barn.

Vi kan nevne Tirsdagssprell, Familietirsdag og Fellesskapskvelder.

Aktivitetene er for forskjellige alderstrinn og foregår på ulike dager og tidspunkter.

Målet med disse aktivitetene er gjennom korte andakter, samtaler, aktiviteter og sang å lære barna om Jesus og kjente historier fra Bibelen.

Se i kalenderen hva som skjer på de forskjellige kveldene.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med lederne i disse aktivitetene, er det fint om du kontakt oss via linken «Kontakt oss»!