Medlemskap i Misjonsforeningen.
Ønsker du å være med å bestemme hva som skal skje på bedehuset?
Da bør du bli medlem i Holum Misjonsforeningen.
Kontingenten er fastsatt slik:
Voksne fra 20 år kr 200
Ungdom inntil 20 år kr 100
Ungdom inntil 20 år som har betalt kontingent i Ungdomsforeningen (UG) trenger ikke betale
kontingent i Misjonsforeningen for å kunne stemme på årsmøte.
Kontingenten innbetales til Holum Misjonsforening v/kasserer Wenche Hageland til konto
3075.20.02203. Husk å merke innbetalingen med hvem kontingenten gjelder for og
fødselsår.