Årsmøte – Misjonsforeningen.

Event details

  • mandag | 13. februar 2017
  • 19:30

Årsmøte:
Det blir årsmøte i Holum Misjonsforening mandag 13. februar, kl. 19:30
Saker som ønskes tatt opp, må meldes til styret innen 31. januar.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha fylt 14 år, og betalt kontingent for 2017.

Kontingent for 2017
Medlemskontingent for 2017 er kr. 200 (kr. 100 for alle under 20 år)
De som har betalt medlemskap i Ungdomsforeningen (UG) for 2017, skal ikke betale medlemskap i Misjonsforeningen i tillegg.

I disse dager sendes det ut giro til de som var medlemmer av Misjonsforeningen i 2016. Dersom du ønsker å være medlem, og ikke har mottatt giro, kan kontingent betales til konto: 3075.20.02203. Husk å merke innbetaling med hvem kontingent gjelder for, og fødselsår på vedkommende.