Gudstjeneste i kirka – Årsmøte etter gudstjenesten.