Gudstjeneste i kirka – menighetens årsmøte på bedehuset etter kirka.