Menighetens Årsmøte på bedehuset etter gudstjeneste.