No comments yet

1000 gir 1000

1000 gir 1000

Nå er Holum bedehus så godt som ferdig utbygd. Det er blitt et anvendelig hus som vil være
til glede for alle generasjoner i mange år fremover. Her skal vi få høre om Jesus og vokse i
tro.
Vi er stolte av det flotte huset vi har fått, og vi er takknemlige for alle små og store bidrag til
nå som har gjort dette mulig.
Bygget er ikke fullfinansiert og vi sitter med gjeld på huset. Vi starter nå en aksjon vi har kalt
«1000 gir 1000» for å få betalt ned noe av gjelden.
Vi oppfordrer deg til å gi 1000 kroner, eller det du har mulighet til, i tillegg til det du ellers
gir/bidrar med. Flott om du kan være med å utfordre andre til å gi, også de som bor utenfor
Holum.
Målet er at vi har samlet inn 1 million kroner innen utgangen av 2024, og det klarer vi hvis
1000 personer gir 1000 kroner hver.

Hvordan gi penger:
Vipps nummer 555023 velg «1000 gir 1000» og sett inn beløp
Kontonummer 3075.11.23864 og merk innbetalingen med «1000 gir 1000»